جشنواره ها و مسابقات علمی

لینک های مهم

بنیاد ملی نخبگان - گزارش تصویری جشنواره اختراعات خلیج فارس در بوشهر 1392/09/27
Category List
IMG_4697
IMG_4698
IMG_4702
IMG_4703
IMG_4705
IMG_4706
IMG_4708
IMG_4719
IMG_4720
IMG_4730
IMG_4732
IMG_4734
IMG_4747
IMG_4753
IMG_4756
IMG_4777
IMG_4779
IMG_4780
IMG_4787
IMG_4793
IMG_4804
IMG_4805
IMG_4806
IMG_4808
IMG_4814
IMG_4816
IMG_4817
IMG_4829
IMG_4831
IMG_4834
IMG_4841
IMG_4847
IMG_4849
IMG_4850
IMG_4852
IMG_4860
IMG_4862
IMG_4865
IMG_4868
IMG_4871

 

 

 

Phoca Gallery